Fortsatt fel i Folksams färgtest 2018

Folksam har nyligen publicerat sitt testresultat av färgtestet år 2016-2018.

Trots att man på Folksam är medveten om att BIONI målats upp med en grundfärg som aldrig godkänts av tillverkaren BIONI CS GmbH och att detta negativt påverkat testresultatet vill man inte medge detta i testet.

Som vi tidigare meddelat skall BIONI grundmålas med en 100%-ig akrylat…så har tyvärr inte skett i testet. Då vi efter ett år in i tetst själva lyckades få fram den informationen och påtalade misstaget vägrade Folksam/testinstitutet att medge att ett fel begåtts.

Vi har flera gånger kontaktat Folksam och det anlitade testföretaget och bett dem framhålla felet i sin slutrapport. Då vi nu läser slutrapporten nämns inte med ett ord det fel som faktiskt begåtts. Att undanhålla sådan viktig information till ladets konsumenter och färgköpare är förstås ett allvarligt fel och man frågar sig med all rätt om även andra dolda felorsaker kan finnas i testet.

Intressant är också att notera att svenska SUNDAHUS har gett BIONI betyget REKOMMENDERAS ur ett miljöperspektiv. Folksams expert gör dock tummen ner och underkänner färgen helt när det gäller miljöaspekterna. Hur kan det förekomma två så olika uppfattningar? Någon närmare förklaring ges inte heller i detta fall vara sig till de som läser testet eller till oss som importör av färgen.

Om nu någon som läser detta önskar besöka vårt referenshus som målades våren 2013, och som fortfarande är vit och vackert så ligger huset på Rosenhillsvägen 42 i Upplands Väsby (vänligen gå inte in på tomten). Vi och ägaren kallar detta hus för ”#Sveriges vitaste villa”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Skrolla till toppen