AKTIV utomhusfärg för alla underlag

Klimatsmart och ekonomisk

BIONI baseras på ett unikt tyskt patent inom nanoteknologi.

BIONI PERFORM är en 100% -ig akrylat (vattenbaserad) för all målning utomhus.

BIONI ger ett extremt starkt skydd mot alger, lavar, mossa och annan biologisk påväxt som annars förstör ditt hus.

Läs mer i bilagorna samt se filmen så kommer du att bli övertygad om att detta förmodligen är världens bästa färg.

BIONI SÄNKER DINA KOSTNADER

BIONI sänker kostnader för alla användare.

Nu behövs inte längre olika "formula" för trä, sten, tegel, puts, betong, metall etc. Använd färg ur samma "burk" till alla dina projekt. Detta är betydligt billigare och enklare än att skaffa flera olika varianter för olika projekt och underlag.

Det går även utmärkt att måla på tidigare målade ytor oavsett vilken sorts färg du använt tidigare.

BIONI kan målas på alla befintliga andra fabrikat. Separera bara de olika färgskikten med vår primer/grundfärg, BIONI GRIP (se separat flik).

Det finns dock några få undantag där inte BIONI skall målas. Dessa undantag är målning på s.k."kulturfärger" (linoljefärg, slamfärg, kalkfärg). Vi avråder även från målning på tryckimpregnerat trä.

Var noga med ditt val av grundfärg. Om du väljer fel färg kommer det underliggande lagret att förstöra den skyddande effekten på det efterföljande lagret av BIONI. Läs mer om detta under BIONI GRIP.

Alla färgtillverkare är noga med att användaren inte kombinerar ihop produkter som inte fungerar ihop. Vi vill särskilt påpeka vikten av valet av rätt grundfärg eftersom ett "känt försäkringsbolag" inte lyckades välja rätt grundfärg vid test av BIONI i sitt test.

BIONI är lätt att måla med och följer samma grundläggande arbetsmoment som för målning med alla annan färg.

Vi skiljer oss dock på en punkt. Vi är extra noga med rengöringen av underlaget före målning. Läs mer om desinfektionsmedlet BIONI CLEAN (se separat flik).

Även BIONI kan behöva en enklare rengöring då och då eftersom det kan ansamlas vanlig smuts i fickor och ojämnheter på din fasad. Använd vanligt vatten utan blandning av rengöringsmedel. Inget kan växa fast på färgens yta vilket gör den lätt att hålla ren.

BIONI kräver minimalt med underhåll och sänker därför även dina underhållskostnader.

TIPS:

Börja med att skydda dina mest utsatta partier på huset så som vindskivor, fönsterfoder eller andra vita detaljer.

BIONI perform kan brytas till önskad kulör men kommer från början i en vit matt variant, färdig att användas direkt.

YouTube film från USA om BIONI. Se den /dela den!

SVERIGES VITASTE VILLA finns på Rosenhillsvägen 42 i Upplands Väsby (mellan Stockholm och Arlanda). Hus samt garage målades med BIONI PERFORM år 2012. Huset ser fortfarande ut som nymålat. Helt fritt från påväxt av mögel, alger, lavar eller annat otrevligt.

Kulören är vit och matt. Precis den vita kulör som man vill ha. Beställ BIONI PERFORM white du också (färdig att använda direkt ur burken utan extra brytning).

Överlägset skydd mot mögel, lavar, mossa, alger och annan påväxt.

Alla BIONIs färger har dessa fantastiska egenskaper

BIONI skyddar din hus på många olika sätt.

Men det är endast genom att välja BIONI som du får alla nedanstående egenskaper till skydd och nytta för dig och din familj.

Landets fastighetsägare förlorar årligen miljarder kronor i helt onödan på grund av felaktigt val av färg.

BIONI skyddar ditt projekt 24:7 alla dagar året runt. Skyddet är hela tiden aktivt och oberoende av yttre faktorer så som regn/vatten, solstrålning (fotosyntes) eller annat.

BIONI sänker radikalt dina befintliga kostnader för drift- och underhåll av din fastighet. Du börjar spara direkt då du börjar använda BIONI. Detta gäller för alla som använder BIONI.

Ställ krav på din färg vara sig du gör en offentlig upphandling eller skall måla ditt egna hus.

BIONI tillåter att byggfukt och vattenånga (Water vapor) ventileras bort från underlaget. På så sätt skapas en torr och energieffektiv fasad.

Precis som Gore-Tex förhindra BIONI att ny fukt tränger in utifrån. BIONI har en yta som till viss del är hydrofobisk, d.v.s. stöter bort vatten (water/rain repelant).

Alla BIONIs färger byger på patenterad nanoteknologi som på ett oöverträffat sätt förhindrar uppkomst av alla slags påväxt på den målade ytan.

Fler tekniska produktfördelar hittar du i listan här nedan.

Vad får du för pengarna?

Ställ dig alltid den frågan inför ditt framtida val av färg.

BIONI tål att jämföras med alla andra färger...gör det!

Green Nano

BIONI's skyddande effekt är lika hög efter 10-15 år som den dag då du första gången målade med BIONI. Ingen urlakning sker av nanopartiklarna. Silvret är 100% bundet i färgen. Inte ens vid brand eller rivning kommer partiklarna ut i omlopp. Detta kallas "Green nano". Detta begrepp betecknar "säker användning av nanopartiklar".

Multi-functional energy saving paint based on friendly green nano-technology

Multifunktionell färg med energisparande egenskaper baserad på vänlig "grön" nanoteknologi

Patented formula that permanently prevents mold and mildew on the paint film
Patenterad färg, ger ett permanent skydd mot mögel och annan biologisk påväxt på den målade ytan
Non-toxic, no odor, low VOC (<5g/l), breathability
Giftfri, utan lukt, låg VOC (<5g/l), färgen "andas"
Superior heat deflection (up to 93% according to independent lab studies)
Överlägsen förmåga att reflektera värme (upp till 93% enligt oberoende labb test)
Flexible with superior resistance to cracking, peeling and blistering
Klarar stora rörelser utan att spricka, flaga eller lossna från underlaget
Superior Crack bridging
Mycket stor förmåga att jämna till ytor, hög täckförmåga
Vapor permeable, water resistant
Släpper genom kondens men förhindra inträngning av vatten (vattentät)
Up to 38% less energy demand for cooling the home
Färgens thermogenskaper ger upp till 38% mindre energiåtgång för att kyla byggnader (s.k. cool/hot paint)

BIONI erhöll denna fina utmärkelse redan 2008. Läs mer genom att klicka på bilden ovan.

Features

Egenskaper

High solar reflectance (SRI:105), upp to 93%
Hög solreflektionsförmåga (SRI:105), upp till 93%
Excellent UV-resistance and color retention
Utmärkt UV-resistens samt färgbeständighet
Superior resistance to cracking, peeling, and blistering
Utmärkt motståndskraft mot sprickbildning, flagning eller att lossna från underlaget
Is environmentally safe to apply and cleans up with soap and water
Miljövänlig och säker att måla och använda. Rengöring sker med tvål och vatten
Is eco-friendly Low VOC (<5 g/l)
Miljövänlig, låg VOC (<5 g/l). ("Zero VOC")
Can earn LEED credits
Kan ge LEED poäng (i LEED klassificerings system för energieffektiva byggnader )
Highest Class A Fire Rating (per ASTM E84)
Hög brandklassning, Klass A (enligt ASTM E84)
Extreme durability with long-lasting protection
Extremt bra hållbarhet med långtidsverkande skydd
Protects concrete from corrosion (high carbon dioxide diffusion resistance)
Skyddar betong från korrosion/nedbrytning (diffusionsresistent mot CO2)
Moisture-resistant and water vapor-permeable
Fuktresistent/vattentät men släpper ut vattenånga (skapar torra och friska hus)
Skrolla till toppen