BIONI SYSTEM

BIONI SYSTEM finns för följande områden: FOOD/MEDICAL/HEALTH/REPAIR

BIONI SYSTEM är en industriell produkt för användning inomhus. Applicering sker endast av certifierade målare (vi har ett nära samarbete med rikstäckande SANDÅ MÅLERI).

BIONI SYSTEM höjer livsmedelshygienen genom att ge ett oöverträffat AKTIVT skydd mot bakterier, mögel, alger, lavar och annan biologisk påväxt.

BIONI SYSTEM används för att undanröja, samt permanent skydda skiftande typer av industriell och kommersiella fastigheter/lokaler. Ett vanligt användningsområde är inom livsmedelsindustrin eller i liknande lokaler/miljöer där inga andra produkter tidigare har förmått att skydda väggar, tak, produktionsutrustning, rör, ventiler m.m. BIONI passar även för lokaler med mycket hög luftfuktighet.

I likhet med BIONI HYGIENIC är denna färg LOGG-5 certifierad och ger ett skydd motsvarande 99,999%.

Även mycket svårt skadade områden kan räddas och undgå rivning eller dyra renoveringar. BIONI SYSTEMs unika, avancerade 2-komponent "base coat" (motsvarande 600-800g/kvm) förhindrar även att gammal biomassa återkommer genom penetration underifrån (inifrån).

Vi har en mycket omfattande referenslista, delar av listan ser ni här till höger. BIONI förekommer i över 400 livsmedelsprojekt sedan 2001.

Kontakta Crossborder International om ni har omfattande och svårlösta problem som ni gärna vill slippa i framtiden.

BIONI erhöll denna fina utmärkelse redan år 2008.

Klicka på bilden och läs mer om utmärkelsen.

Ovanstående livsmedelstillverkare kommer från världens alla hörn. Överallt uppfyller BIONI de tuffa krav som ställs på olika produktmärkningar för säkra produkter. Stora livsmedelstillverkare har dessutom egna avancerade laboratorium där de har "testat själva" och funnit att BIONI håller måttet och fungerar utmärkt. Ett fåtal, nästan inga, färger klara av att få användas hos dessa krävande livsmedelstillverkare. Ingen annan färg når upp till BIONIs standard. BIONI är skyddat av starka patent vilket ger BIONI ett stort försprång framför alla andra färgtillverkare.

I Sverige är BIONI bedömd i byggdmaterialdatabasen BASTA samt i miljödatabasen SUNDA HUS. Båda dessa har gjort "tummen upp" för samtliga BIONIs produkter.

Skrolla till toppen