BIONI HYGIENIC samt nyheten BIONI HYGIENIC PRO, färgen som bekämpar Coronavirus (längst ner på sidan)

Den första inomhusfärgen som även är godkänd för kliniska miljöer, sjukhus och andra utrymmen med höga hygienkrav

Vattenbaserad 100%-ig akrylat baserad på patenterad nanosilverteknologi.

Stoppar all biologisk påväxt och bakterier och mögel.

För all målning av väggar och tak inomhus.

HYGIENIC är den idealiska färgen för krävande ytor så som t.ex sjukhus, kliniker, äldreboende, i livsmedelslokaler m.m.

BIONI är även ett utmärkt val till vanliga bostäder, kontor, skolor och till lokaler med hög luftfuktighet (t.ex. badhus, omklädningsrum, duschrum).

BIONI är världens första LOG-5 certifierade färg. 99,999% effektiv mot utvalda bakterier och extremt effektiv mot biologisk påväxt av mögel m.m.

HYGIENIC är även effektiv mot multiresistenta bakterier (MRSA).

Vid torkning avger BIONI HYGIENIC endast en liten mängd vatten (extremt låg VOC). Även "hyperkänsliga" personer kan därför med fördel välja HYGIENIC.

I likhet med övriga BIONI produkter kan HYGIENIC målas på i princip alla nya eller tidigare målade ytor.

Några få undantag finns dock. Läs om undantagen under informationen om vår utomhusfärg BIONI PERFORM.

HYGIENIC är en klimatsmart och miljövänlig färg som har överlägsna egenskaper jämfört med de flesta andra färger.

BIONI ger dig "mest för pengarna". Läs mer i bilagorna så förstår du vad vi menar.

BIONI tål aggressiv rengöring och starka desinfektionsmedel. BIONI är även brandskyddande och har energikonserverande egenskaper.

BIONI sänker kostnaderna för underhåll och drift av din fastighet.

BIONI HYGIENIC är en premiumfärg som överträffar dina förväntningar

Alla färgtillverkar önskar att de hade tillgång till patentet i BIONIs aktiva produkter.

Det har de inte...men du kan få tillgång till BIONI.

Skydda din familj och egendom med hjälp av BIONI HYGIENIC, ge dem en en renare och säkrare inomhusmiljö.

Eftersom HYGIENIC sedan länge används i krävande miljöer så som sjukhus och inom livsmedelsindustrin förstår du säkert hur bra färgen skulle vara även i din bostad.

BIONI är bra för din hälsa och ekonomi.

Välj BIONI nästa gång ni renoverar eller målar för första gången.

Benefits

Produktfördelar

Proven 5-log (99.999%) reduction of bacteria (MRSA, etc.) on the paint film for the life of the coating
Bevisad LOG-5 reduktion (99,999%) av bakterier (MRSA, etc) på färgens yta under hela dess livslängd.
Även bevisad LOG-3 reduktion (99,9%) mot Coronavirus (Coronareduktion gäller BIONI HYGIENIC PRO)
Extreme durability saves cost through less repaints
Extremt hållbar, reducerar kostnader genom lång livslängd och färre ommålningar
Exceeds indoor air quality regulations
Överträffar kvalitetskraven och förbättrar inomhusluften
Odor-free, low VOC formula allows for application in occupied areas, which means less downtime
Luktfri, låg VOC möjliggör samtidig målning i lokaler med många människor. Låg påverkan på den dagliga verksamheten.
Washable matte finish allows for superior hiding and easy cleanup
Ger en tvättbar matt yta, utmärkta täckande egenskaper, lätt att hålla ren

Vill du veta mer om denna utmärkelse som BIONI erhöll 2008? Klicka på bilden här ovan!

Benefits

Produktfördelar

High solar reflectance (SRI:105). Room temperatur regulation properties
Hög solreflektionsförmåga (SRI:105). Reducerar att värmen i rummet strålar ut genom väggar och tak
Excellent UV-resistance and color retention
Utmärkt UV-tålighet och kulörbeständighet
Superior resistance to cracking, peeling, and blistering
Överlägsna egenskaper mot att spricka, flagna och lossna
Is environmentally safe to apply and cleans up with soap and water
Är ett miljövänligt och bra val av färg. Rengöring sker med tvål och vatten
Is Eco-friendly. Low VOC (<5 g/l). Close to "ZERO VOC"
Är vänlig mot omgivningen genom sin låga VOC (<5 g/l). Nära "NOLL VOC"
Can earn LEED credits
Kan leda till LEED poäng (bättre/högre energi klassificering av fastigheten)
Highest Class A Fire Rating (per ASTM E84)
Högsta brandklassning "A" (enligt ASTM E84). Kan ej brinna/antändas eller utveckla farliga rökgaser
Extreme durability with long-lasting protection
Extremt hållbar med långvarigt skydd
Protects concrete from corrosion (high carbon dioxide diffusion resistance)
Förhindrar betong från nedbrytning genom korrosion (hög Co2 diffusionsresistens)
Moisture-resistant and water vapor-permeable
Vattentät och men släpper igenom vattenånga och byggfukt
Based on eco-friendly "Green Nano"
Baserad på ofarlig "Grön nanoteknologi"
TÜV tested and certified
Certifierad enligt TÜV:s stränga regler

"Green Nano" eller grön nanoteknologi betecknar miljövänlig nanoteknologi.

Frigörande av nanopartiklarna från BIONI är helt omöjligt under alla tänkbara omständigheter. BIONI kan till om med utsättas för brand eller de mest aggressiva rengöringsmedel utan att ge ifrån sig några nanopartiklar.

BIONIs gröna nanoteknologi ger dig fördelen att BIONIs effekt är bestående och lika stark efter 10-15 år som den första dag då du målade med BIONI.

TÜV är en tysk kvalitetsmärkning som endast ges till produkter efter stränga tester. Alla BIONIs produkter har denna märkning.

CORONAVIRUS vs BIONI

Bioni Hygienic är verksam mot vissa virus samt verksam till 99,999% mot vanliga bakterier i sjukhusmiljö.

BIONI HYGIENIC PRO

Färgen är verifierat verksam mot Coronavirus till 99,9%

Patenterad effekt = endast hos BIONI.

Genom att minska den totala förekomsten av bakterier och virus i sjukhusmiljö påverkas patienternas hälsa i positiv riktning. Genom att minimera spridningen från väggar och tak reduceras riskerna för de som befinner sig i sjukhusmiljön, på äldreboenden, i vanliga bostäder, skolor, kontor etc.

Eftersom BIONI är ytaktiv och självdesinficerande stoppas spridningen av bakterier 24:7. BIONI kan även appliceras på svåråtkomliga ytor som aldrig städas.

BIONI HYGIENIC PRO är verifierat effektiv även mot Coronavirus. BIONI är troligen världens effektivaste sjukhusfärg och den första färgen som är LOG-5 certifierad (99,999% effektiv). Man har kunnat konstatera att personer som avlidit eller drabbats extra hårt till följd av Coronavirus ofta har haft en kombination av underliggande negativa hälsotillstånd. Det är därför viktigt att undanröja alla olika negativt påverkande faktorer var sig det gäller Corona eller andra sjukdomstillstånd/bakterier.

BIONI HYGIENIC PRO är en vidareutveckling av BIONI HYGIENIC. Effekten mot CORONA är LOG-3 certifierad, dvs 99,9% effektiv mot just corona. PRO är i övrigt även 99,999% skyddande på samma sätt som vår HYGIENIC.

BIONI gör skillnad samt räddar liv. Använd BIONI i förbyggande syfte samt för att förhindra spridning från smittade ytor. Det finns ingen anledning att inte välja BIONI.

Påverka gärna dina lokala beslutsfattare (sjukhusledning, politiker och tjänstemän) i rätt riktning.

Skrolla till toppen