BIONI CLEAN

Desinfektion

Obligatoriskt medel vid all användning av efterföljande lager av BIONI grundfärg eller slutstrykning. Används på alla ytor inomhus eller utomhus.

Mycket effektivt desinfektionsmedel (d.v.s. medlet är mycket starkare och effektivare än medel som endast kallas "rengöring"). CLEAN säkerställer att ytan är fri från mikroskopiska levande biologiska partiklar som annars kommer att fortsätta att växa fast i ditt underlag samt angripa din nya färg underifrån. CLEAN får inte ersättas av annat medel vid efterföljande målning med BIONI.

Skrolla till toppen