Folksams färgtest 2016-2018, allvarligt fel hittat

Folksams färgtest-allvarligt fel begånget.

Folksam testar just nu ett antal utomhusfärger (testperiod 2016-2018)

BIONI PERFORM (vattenbaserad) har tyvärr blivit uppmålad på en grundfärg som innehåller ämnen som negativt påverkat BIONIs funktion att stoppa mögel och annan påväxt.

BIONI är en vattenbaserad (100% akrylat) som skall grundmålas med en likaledes vattenbaserad (100% akrylat).

Tyvärr har inte tetsföretaget observerat detta fullt ut utan har valt en grundfärg som inte är en ren akrylat som grundfärg. Den använda grundfärgen innehåller sk. alkyder (oljebaserad) avsedd för grundmåling med efterföljande lager av främst oljebaserade färger eller färger där respektive tillverkare själva uppgett att en kombination av produkterna är möjlig. Vi beklagar det felaktiga valet eftersom detta reseulterat i att den underliggande färgen påverkat BIONI i negativ riktning. Vi vill för tydlighets skull nämna att tillverkaren av grundfärgen inte har med detta val att göra och att vår åsikt är att tillverkarens färger inte är behäftade med något som helst fel. Tillverkaren av grundfärgen har i sitt övriga sortiment även en grundfärg/primer som är en 100%-ig akrylat och som fungerar utmärkt med BIONI men den färgen valdes inte av testinstitutet (säljs under namnet ”HÄFTPRIMER” och kan enligt tillverkaren själv och övermålas med valfri vattenburen färg). HÄFTPRIMER är en 100%ig akrylat och anses även av tillverkaren BIONI CS GmbH som ett lämpligt val av grundfärg/primer på rena träytor. Denna färg fanns även att tillgå på den svenska marknaden vid tidpunkten då testet startades. Vi som grossister underrättades aldrig om vilket slutgilltigt val av grundfärg som gjordes innan tetste drogs igång varför inte heller vi kunde justera valet av grundfärg/påtala felet. Vi hoppas att Folksam kan ange det grundläggande felet i sitt test då testet publiceras i sin helhet under våren 2018. Välkomen att kontakta oss för mer information.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Skrolla till toppen